Kursus for ledige

Til den ledige

Vi har talrige eksempler på at vores kurser bringer folk tilbage på arbejdsmarkedet, efter de eksempelvis har mistet deres job. Vi oplever, at vores kursister genvinder selvtillid og selvværd i takt med at de får lov til at arbejde med sig selv og en sundere livsstil. Det giver mod til at søge nye jobs, og tro på at det kan lade sig gøre at komme i arbejde. 

Vi ser mange eksempler på at overvægt er den væsentligste forhindring for at blive valgt til et job blandt en gruppe ansøgere. Derfor er en investering i vægttab og sundhed ofte langt bedre end andre opkvalificerende kurser. 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til kurset samt ønsker tilmelding, skal du kontakte din sagsbehandler i A-kassen, som skal anbefale kurset og sende dig videre til jobcentret. Du og din sagsbehandler er velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger om kurset.

Til sagsbehandleren

Vi tilbyder professionelle sundhedskurser på 1-12 uger. Undervisningen varetages af coach, diætister, kokke, fysioterapeuter og fitnesstrænere og henvender sig således til mennesker, hvor stress, overvægt, diabetes, nedslidning, depression og manglende motivation stiller sig i vejen for et godt og aktivt arbejdsliv.

Er deltageren ledig, kontanthjælpsmodtager, på sygedagpenge m.v. gælder betalingsloven.

Ugeprisen på 12 ugers kursus er kr 2.491,25 eks. taxameter. (Betaling for anden aktør)

Ugeprisen på 6 ugers kursus er kr. 2979, 25 eks. taxameter. 

Tryghedspuljen

Tryghedspuljen er en fond, man kan søge i forbindelse med afskedigelse eller ledighed. De kan støtte et ophold på KursusCenter Struer med op til 10.000 kroner

Hvem kan søge:

Alle som afskediges i forbindelse med personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. Ansøgeren skal derudover være varigt kommunalt ansat, og høre under overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet samt Sundhedskartellet. 

Læs mere om Tryghedspuljen her