Rammer for kurserne

KursusCenter Struer afholder kurser for voksne.

Du skal være mindst 16 år for at deltage. Der er ingen øvre aldersgrænse.

De fleste af vore kurser er godkendt af undervisnings-ministeriet og opfylder de krav, ministeriet stiller:

- at kurserne er åbne for alle

- at kurserne er alment dannendeat de i både form og indhold lever op til lovens krav

Alle de undervisere og vejledere du møder på vores kurser, er veluddannede og har speciel viden om livsstilsrelaterede lidelser, herunder overvægt.